معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا وطن پرست

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   وطن پرست

پست الکترونیکی : vatanparast@iaurasht.ac.ir vatanparast@alumni.ut.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

1.       قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1391 تا 1393

2.       معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1389 تا 1393.

3.       مدیرگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1378تا 1388

4.       معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 1388 تا 1389

5.       رئیس کمیته انظباطی کارکنان و دبیرکمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 1388 تا 1389

6.       رئیس کمیته بهینه سازی و ارتقای کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

7.       رئیس کمیته انظباطی کارکنان و دبیرکمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1389 تا 1393

8.       عضو شورای بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

9.       عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

10.    عضو کارگروه مصاحبه تخصصی رشته حسابداری استان گیلان.

11.    عضو کمیته اداری و مالی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی.

12.    عضو کمیته بهره وری منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی.عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 91 تا کنونتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا وطن پرست
محمدرضا وطن پرست

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^